WAB

Een goede oproep-overeenkomst onder de WAB

Een goede oproep-overeenkomst onder de WAB

Sinds de WAB van kracht is, is er veel veranderd voor oproepkrachten. Dat heeft ook gevolgen voor de arbeidsovereenkomst die u deze werknemer...

Oproepkracht een contract voor vaste uren aanbieden

Oproepkracht een contract voor vaste uren aanbieden

Met de komst van de WAB is de werkgever verplicht om in de dertiende maand van de arbeidsovereenkomst zijn oproepkrachten een arbeidsovereenkomst aan...

Tijdelijke uren uitbreiding: hoge of lage ww-premie?

Tijdelijke uren uitbreiding: hoge of lage ww-premie?

Als een werknemer tijdelijk meer gaat werken, bijvoorbeeld om een zwangerschapsverlof in te vullen, voor een speciaal project of omdat er een piek in...

Professionals zijn nog steeds tegen de WAB

Professionals zijn nog steeds tegen de WAB

Een jaar voordat de WAB werd ingevoerd, waren professionals op het gebied van werknemers overwegend negatief over de Wet arbeidsmarkt in balans. Hoe...

Herziening ww-premie niet nodig bij overwerk voor corona

Herziening ww-premie niet nodig bij overwerk voor corona

In vrijwel elke sector wordt op dit moment overgewerkt als gevolg van de corona-crisis. Maar als een werknemer 30 procent meer werkt dan is...

Meer tijd voor op orde brengen arbeidsovereenkomsten i.v.m. Corona

Meer tijd voor op orde brengen arbeidsovereenkomsten i.v.m. Corona

Het coulanceregime, voor het op orde brengen van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd om in aanmerking te komen voor de lage ww-premie is...

WAB heeft meer impact dan gedacht

WAB heeft meer impact dan gedacht

<p>De impact van de WAB is groter dan verwacht. Een kwart van de uitzend- en payrollprofessionals ziet het aantal vaste contracten bij hun klanten...

Transitievergoeding heeft gevolgen voor de jaarrekening

Transitievergoeding heeft gevolgen voor de jaarrekening

<p>De WAB is sinds 1 januari 2020 van kracht. In 2020 heeft iedereen, ongeacht de arbeidsduur recht op een transitievergoeding als hij zijn baan...

De WAB en een all-inloon: welke ww-premie?

De WAB en een all-inloon: welke ww-premie?

Welke ww-premie geldt als een werknemer op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met een vast aantal uren per week werkt, maar een...

Samenwerken moet mkb-uitzendbureau's redden

Samenwerken moet mkb-uitzendbureau's redden

Veel kleinere uitzendbureau's worstelen met de nieuwe wetgeving van de WAB. In Harderwijk is daarom de coöperatie SamenWerkt opgericht, die...