Werkgeverszaken

Van de rechten en plichten tot de btw-aftrek: alles waar een werkgever mee te maken heeft. Ook aandacht voor software en de meewerkende dga.