WAB en de loonaangifte: zo doet u dat

Een onderdeel van de WAB is een aanpassing van de premiedifferentiatie WW. De ww-premie, officieel de premie Algemeen Werkloosheidsfonds (hierna: AWf ) kende tot eind 2019 één percentage. Met ingang van 1 januari 2020 gelden voor de premie AWf 2 percentages: de premie AWf laag (lage ww-premie, 2,94%) en de premie AWf hoog (hoge ww-premie, 7,94%). Het verschil tussen beide premies bedraagt altijd 5 procent.