Opletten! Uitbetaalde vakantiedagen tellen mee bij herziening ww-premie

Heeft u een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd voor een vast aantal uur per tijdseenheid? Dan mag ik de lage ww-premie hanteren. Wel moet u aan het eind van het jaar berekenen of er sprake is van een herzieningssituatie. Als de werknemer meer dan 30 procent meer verloonde uren heeft ten opzichte van de arbeidsovereenkomst, geldt met terugwerkende kracht toch de hoge ww-premie. Zo wordt ontduiking van de WAB tegengegaan. Maar houdt u er rekening mee dat uitbetaalde vakantiedagen ook meetellen bij die herziening?