Meer tijd voor op orde brengen arbeidsovereenkomsten i.v.m. Corona

Het coulanceregime, voor het op orde brengen van de arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd om in aanmerking te komen voor de lage ww-premie is verlengd tot en met 30 juni 2020. Als na die datum de administratie niet op orde is, maar de arbeidsovereenkomst wel voortduurt, is met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 alsnog de hoge WW-premie verschuldigd.