WAB heeft meer impact dan gedacht

De impact van de WAB is groter dan verwacht. Een kwart van de uitzend- en payrollprofessionals ziet het aantal vaste contracten bij hun klanten groeien  als direct gevolg van de WAB. De helft ziet een verschuiving naar andere flexvormen (zoals zzp) en bijna de helft van de uitzendprofessionals ziet de flexmarkt krimpen door de WAB. Binnen hr vindt 48 procent van de werkzame mensen de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) een slechte zaak. Daarmee is de stemming iets verbeterd, want een jaar geleden moest nog 57 procent niets van deze nieuwe wet weten. Zo blijkt uit onderzoek van PW. en Flexmarkt onder ruim duizend respondenten.