Rekenregels per 1 januari 2017

In de nieuwe rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen in het bruto wettelijk minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2017.

Laatste artikelen

Pensioen
Regeling Pensioenknip met half jaar verlengd

Mensen die gebruikmaken van een pensioen in de vorm van een premie- of kapitaalregeling, kunnen nog tot 1 juli 2017 een tijdelijke uitkering voor maximaal twee jaar aankopen. De regeling Pensioenknip wordt met een half jaar verlengd.

1 2 3 1.003