Salarissen publieke sector aan banden

Het kabinet wil dat er een einde komt aan bovenmatige inkomens in de publieke en semipublieke sector. In het wetsvoorstel tot uitbreiding van de personele reikwijdte van de Wet normering topinkomens (WNT-3) is geregeld dat werknemers in de (semi) publieke sector niet meer verdienen dan een minister.

Laatste artikelen

1 2 3 1.028