Gewijzigd standpunt bij meerdere arbeidsomvangen: mogelijke teruggaaf

Door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een arbeidsovereenkomst waarin u met uw werknemer meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand hebt afgesproken, niet meer als een oproepcontract gezien. Dat staat in het 'Kennisdocument Premiedifferentiatie WW' op rijksoverheid.nl.