WAB en de komst van de i-grond (cumulatiegrond)

Er was al wat langer behoefte aan: een ontslaggrond die gebruikt kan worden als de samenloop van omstandigheden (en dus meerdere ontslaggronden) maakt dat de werkgever de arbeidsovereenkomst zou willen beëindigen, maar dat nog niet kan omdat de verschillende gronden geen van allen voldragen zijn. Die grond is er sinds 1 januari 2020 in de vorm van de i-grond of de cumulatiegrond. De grond mag alleen worden gebruikt als geen van de overige gronden 'voldragen' is of 'voldoende onderbouwd' kan worden.