Alles over sociale verzekeringen

Kaderovereenkomst voor uitzondering op aanwijsregels voor grensoverschrijdend telewerk

Kaderovereenkomst voor uitzondering op aanwijsregels voor...

De aanwijsregels van de Europese Verordening 883/2004 bepalen in welk land iemand sociaal verzekerd is. Voor werknemers die grensoverschrijdend...

Leidraad voor de socialeverzekeringspositie van telewerkers

Leidraad voor de socialeverzekeringspositie van telewerkers

De coronaregels voor sociale verzekeringen zijn met ingang van volgend jaar niet meer van toepassing. Grensarbeiders die na 1 januari 2023...

Werken buiten de Europese unie: een update - Deel 2

Werken buiten de Europese unie: een update - Deel 2

Over de socialeverzekeringspositie van werknemers die binnen de Europese Unie wonen en in dienst zijn bij een werkgever die binnen de EU is gevestigd...

Werken buiten de Europese unie: een update - Deel 1

Werken buiten de Europese unie: een update - Deel 1

Over de socialeverzekeringspositie van werknemers die binnen de Europese Unie wonen en in dienst zijn bij een werkgever die binnen de EU is gevestigd...

Sociale premies: Ww-premie omlaag naar 2,2 en 7,2 procent

Sociale premies: Ww-premie omlaag naar 2,2 en 7,2 procent

Jaarlijks stelt de Minister van SZW de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. De voorstellen hiertoe zijn in het belastingplan...

Dag 2 Jaarcongres SalarisNet: sociale zekerheid

Dag 2 Jaarcongres SalarisNet: sociale zekerheid

Op de tweede middag van het digitale Jaarcongres SalarisNet gaat deskundige Marjol Nikkels in op wat salarisprofessionals staat te wachten op het...

Vooral jongeren komen sinds maart in WW

Vooral jongeren komen sinds maart in WW

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen steeg de afgelopen drie maanden met bijna 61 duizend uitkeringen....

Sociale verzekeringen voor buitenlandse thuiswerkers

Sociale verzekeringen voor buitenlandse thuiswerkers

Het kabinet heeft tijdelijke maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het coronavirus niet verder verspreid wordt. Veel werknemers zijn verplicht...

Hoge of lage ww-premie voor fictieve dienstbetrekking?

Hoge of lage ww-premie voor fictieve dienstbetrekking?

<div data-block="true" data-editor="3p25a" data-offset-key="4q0jf-0-0"> <div data-offset-key="4q0jf-0-0"><strong>Een veel gebruikte constructie voor...

Zo komen uw premies WGA en ZW in 2020 tot stand

Zo komen uw premies WGA en ZW in 2020 tot stand

Hoe komt het UWV eigenlijk tot de premies voor 2020? Op welke punten zijn de premies in 2020 gewijzigd? Daarbij kijkt het UWV in elk geval naar de...