Mini-jobs in Duitsland en Nederlands sociaal zekerheidsstelsel

Op een Nederlandse inwoner die in Duitsland werkt, is het Duitse sociale zekerheidsstelsel van toepassing. Maar als de Duitse dienstbetrekking een 'mini-job' is, dan voorziet dat Duitse stelsel alleen in een verzekering voor arbeidsongevallen. Geldt dan toch dat deze werknemer in Nederland niet verzekerd is? De Hoge Raad vraagt dit nu aan het Hof van Justitie van de Europese Unie.