Werknemers op continentaal plat. Belastingheffing en sociale verzekeringen

De Wet op de loonbelasting bepaalt dat degene die niet in Nederland woont de dienstbetrekking geheel of deels buiten Nederland vervullen en van wie het loon, kort gezegd, in een ander land aan een belasting naar het inkomen is onderworpen, niet als werknemer worden beschouwd. De werknemersverzekeringswetten bevatten een soortgelijke bepaling voor personen die niet in Nederland wonen, niet in dienst zijn van een Nederlandse werkgever en hun dienstbetrekking buiten Nederland vervullen. Zij worden voor de werknemersverzekeringen dus evenmin als werknemer beschouwd. Sinds enige jaren wordt het continentaal plat ook tot Nederland gerekend. In dit artikel kunt u meer lezen over het continentaal plat en de positie van werknemers die op het Nederlands continentaal plat werken.