Grensoverschrijdende arbeid. Belastingheffing en sociale verzekeringen

De algemene kaders voor belasting en sociale verzekeringen bij een werknemer die vanuit het woonland werkzaam is in een ander land komen in dit artikel aan de orde. Hierbij kan het betreffende werkland zowel binnen als buiten de EU (EER) liggen. Wat betreft de werknemer kan dit zowel een Nederlandse als een buitenlandse werknemer betreffen die in een ander land voor een Nederlandse werkgever gaat werken.