Sociale premies: Ww-premie omlaag naar 2,2 en 7,2 procent

Jaarlijks stelt de Minister van SZW de premiepercentages volks- en werknemersverzekeringen vast. De voorstellen hiertoe zijn in het belastingplan opgenomen. Een aantal premiepercentages is nog onder voorbehoud van (definitieve) vaststelling.