Betere arbeidsvoorwaarden zeevarenden door verplichte verzekering

Zeevarenden krijgen betere arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. In noodgevallen of bij een faillissement van hun reder kunnen zeevarenden voortaan een beroep doen op een verzekering. Dat staat in een wetsvoorstel over wijzigingen in het internationale Maritiem Arbeidsverdrag, waar de ministerraad mee heeft ingestemd.