Rijnvarenden - wie exploiteert het schip

Voor werknemers die werken op een schip dat in de Rijnvaart wordt gebruikt, gelden bijzondere regels om vast te stellen welke sociale zekerheidswetgeving voor hen van toepassing is. Deze regels zijn vastgelegd in een multilaterale overeenkomst tussen Nederland, Duitsland, België, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland. Aan de vraag in welke lidstaat Rijnvarenden sociaal verzekerd zijn, is in Praktijkblad Salarisadministratie nr. 7 van 2 mei 2014 een artikel gewijd. Recente rechtspraak over de onderneming die het schip exploiteert leest u in de tekst hierna.