Leidraad voor de socialeverzekeringspositie van telewerkers

De coronaregels voor sociale verzekeringen zijn met ingang van volgend jaar niet meer van toepassing. Grensarbeiders die na 1 januari 2023 substantieel in hun thuisland werken, zijn dan in hun thuisland sociaal verzekerd. Dat zal echter niet het einde van telewerken of 'remote work' betekenen. De Administratieve Commissie voor de coördinatie van socialezekerheidsstelsels heeft onlangs haar visie op socialeverzekeringsaspecten van telewerken gepubliceerd.