Werken buiten de Europese unie: een update - Deel 1

Over de socialeverzekeringspositie van werknemers die binnen de Europese Unie wonen en in dienst zijn bij een werkgever die binnen de EU is gevestigd maar die buiten de EU werken, heeft het Hof van Justitie van de EU zich al meermalen uitgesproken. Sinds kort is daar een nationale uitspraak van de Centrale Raad van Beroep bij gekomen die het landschap echter niet duidelijker maakt.