Alles over Wet werk en zekerheid (Wwz)

Deze 10 dingen moet u weten over de aanzegverplichting

Deze 10 dingen moet u weten over de aanzegverplichting

Een werkgever is wettelijk verplicht omtenminste één maand voordat een contract voor bepaalde tijd van langer dan zes maanden afloopt schriftelijk...

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract niet geldig – onvoldoende toelichting

Concurrentiebeding bij tijdelijk contract niet geldig –...

<p>Een werkgever vordert maar liefst 400.000 euro aan boetes bij zijn ex-werknemer wegens overtreding van het concurrentiebeding bij een...

Maatregelen (compensatie) transitievergoeding

Maatregelen (compensatie) transitievergoeding

<p>De werkgever moet sinds 1 juli 2015 een transitievergoeding betalen bij ontslag van een werknemer. Vanaf april 2020 kan zowel de kleine als de...

Ketenbepaling terug naar drie jaar vanaf 2020 

Ketenbepaling terug naar drie jaar vanaf 2020

De inzet van het kabinet is om de maximumtermijn van de ketenbepaling te verlengen van twee naar drie jaar, zoals ook voor de inwerkingtreding van de...

Ketenbepaling geldt niet bij invalkrachten primair onderwijs

Ketenbepaling geldt niet bij invalkrachten primair onderwijs

<p>Scholen in het primair onderwijs (basisonderwijs en speciaal onderwijs) kunnen komend schooljaar invalkrachten die invallen voor zieke leraren...

Loon doorbetalen bij ontslag op staande voet

Loon doorbetalen bij ontslag op staande voet

<p>Werkgevers die een werknemer op staande voet ontslaan, lopen het risico dat ze nog jarenlang loon moeten doorbetalen. Zelfs als de rechter in...

'Wet arbeidsmarkt in balans repareert WWZ onvoldoende'

'Wet arbeidsmarkt in balans repareert WWZ onvoldoende'

<p>De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is deels te beschouwen als reparatie van de Wet werk en zekerheid (WWZ). Na deze reparatie zullen echter...

Recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet

Recht op transitievergoeding bij ontslag op staande voet

<p aria-level="1">Er is recht op een transitievergoeding bij ontslag op staande voet (onverwijlde opzegging om een dringende reden). Een dringende...

Meer mensen werken door inkomstenverrekening in WW

Meer mensen werken door inkomstenverrekening in WW

<p>Met de invoering van de Wet werk en zekerheid (Wwz) per 1 juli 2015 kent de WW een systeem van inkomstenverrekening. Als mensen met een...

Ernstig verwijtbaar handelen in Wwz komt niet veel voor

Ernstig verwijtbaar handelen in Wwz komt niet veel voor

<p>De rechter toetst kritisch en komt niet snel tot het oordeel dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever of van de...