Meer WW-uitkeringen door Wwz en hogere pensioenleeftijd

De werkloosheid daalt, maar de WW stijgt. Hoe kan dat? UWV gaat daar in het UWV Kennisverslag 2016-4 nader op in.