Persoonlijke omstandigheden van belang bij bepalen ontslagvergoeding

Werknemers die in strijd met de Wet werk en zekerheid (Wwz) door hun werkgever zijn ontslagen, kunnen een schadevergoeding (billijke vergoeding) eisen bij de rechter voor het loon dat ze door dat onterechte ontslag mislopen. De kansen op een nieuwe baan en het arbeidsverleden mogen daarbij zwaar meetellen.