'Oude' kantonrechtersformule ter bepaling van billijke vergoeding onder de Wwz

Rechtbank Amsterdam heeft een bijzondere uitspraak gedaan waarbij een billijke vergoeding aan een werknemer werd toegekend, die werd vastgesteld conform de kantonrechtersformule, die tot 1 juli 2015 gebruikt werd. In de Wet werk en zekerheid (Wwz) of in de wetsgeschiedenis is de formule niet terug te vinden in het kader van de bepaling van een billijke vergoeding. Voor inwerkingtreding van de nieuwe regels heeft minister Asscher zelfs uitdrukkelijk gezegd dat het niet de bedoeling is een formule te ontwikkelen ter bepaling van de billijke vergoeding. Toch heeft de rechter aansluiting gezocht bij de oude kantonrechtersformule van voor 1 juli 2015. Dat is opmerkelijk te noemen. Daarom in dit artikel aandacht voor deze uitspraak.