7 belangrijke onderwerpen uit het Jaarverslag SZW 2016

Hier vindt u de 7 belangrijke onderwerpen uit het jaarverslag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) over 2016. U leest wat de resultaten zijn van de in 2016 genomen maatregelen.