Uitzondering ketenbepaling seizoensarbeid in nieuwe cao

Voor de Wet werk en zekerheid maakt de nieuwe cao Open Teelten een uitzondering op de ketenbepaling voor seizoensarbeiders. Daardoor kan de ketenbepaling worden onderbroken door een periode van drie maanden, in plaats van de wettelijke zes maanden.