Effecten Wwz op vervanging zieke leerkrachten primair onderwijs

Een Quickscan van de effecten van de Wet werk en zekerheid (Wwz) op vervanging in het primair onderwijs is aangeboden aan de Tweede Kamer.