Werkgever mag slapend dienstverband in stand houden

Een werknemer die na twee jaar arbeidsongeschiktheid wordt ontslagen, en een dienstverband heeft van tenminste 24 maanden, heeft recht op een transitievergoeding. Om niet alsnog een vergoeding te hoeven betalen, besluiten veel werkgevers om het dienstverband met een werknemer die minstens twee jaar ziek is geweest in stand te laten en zo een slapend dienstverband te laten ontstaan. Hof Arnhem Leeuwarden heeft onlangs geoordeeld dat de keuze voor zo'n slapend dienstverband is toegestaan.