Kosten ontslag met wederzijds goedvinden iets omhoog

Recent is onderzoek verricht naar de kosten van ontslag met wederzijds goedvinden in de periode 2015-2016 door SEO Economisch Onderzoek. De kosten van ontslag met wederzijds goedvinden zijn met ongeveer 2 procent gestegen sinds de jaren 2011-2012.