Alles over Loonkostensubsidies

Samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie geregeld

Samenloop no-riskpolis en loonkostensubsidie geregeld

De samenloop van een no-riskpolis en loonkostensubsidie levert voor werkgevers, maar ook voor gemeenten, de nodige administratieve lasten op. De...

Aanpassing in financiering loonkostensubsidies onderweg

Aanpassing in financiering loonkostensubsidies onderweg

Door een aanpassing in de financiering van loonkostensubsidies aan gemeentes krijgen werkgevers vanaf 2022 vaker een subsidie als zij een werknemer...

Van Ark: loonkostensubsidie niet verrekend met NOW

Van Ark: loonkostensubsidie niet verrekend met NOW

Werkgevers die loonkostensubsidie voor werknemers met een arbeidsbeperking ontvangen zullen geen lager bedrag onder de NOW ontvangen. De bedragen...

Participatiewet verandert: 'Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen'

Participatiewet verandert: 'Extra impuls om mensen met een beperking...

<p>De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Logisch want werk is meer...

<p>Tamara van Ark SZW</p>

Voortgang Breed Offensief: voorstellen om meer mensen met een...

<p>Het moet simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen voor werkgevers. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en...

Regelhulp financieel CV - voordelen bij aannemen werknemer 

Regelhulp financieel CV - voordelen bij aannemen werknemer

<p><span data-contrast="none">Werkgevers kunnen voor sommige werknemers gebruik maken van aantrekkelijke financiële regelingen. Met de Regelhulp...

Eenvoudiger regels voor arbeidsbeperkten en werkgevers

Eenvoudiger regels voor arbeidsbeperkten en werkgevers

<p>Met een reeks maatregelen en extra investeringen in een breed offensief doet de staatssecretaris voorstellen om problemen aan te pakken die nu...

Liever loonkostensubsidie dan loondispensatie

Liever loonkostensubsidie dan loondispensatie

<p>Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken stuurt de Tweede Kamer het onderzoek naar de effectiviteit van loondispensatie en loonkostensubsidie....

Loondispensatie van de baan - loonkostensubsidie eenvoudiger 

Loondispensatie van de baan - loonkostensubsidie eenvoudiger

<p>Het kabinetsplan om loondispensatie in de Participatiewet in te voeren gaat niet door. Inzet is verbetering en vereenvoudiging van de...

'Meer draagvlak nodig voor plan loondispensatie'

'Meer draagvlak nodig voor plan loondispensatie'

<p aria-level="1">Na felle kritiek uit de Tweede Kamer gaat staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken op zoek naar meer draagvlak voor haar plan om...