Regeerakkoord – loonkostensubsidies vervangen door loondispensatie

Het instrument van loonkostensubsidies in de Participatiewet wordt vervangen door de mogelijkheid tot loondispensatie. Werkgevers kunnen daarmee onder het wettelijk minimumloon betalen, afhankelijk van de verdiencapaciteit van de persoon in kwestie. Dat staat in het regeerakkoord.