Participatiewet verandert: 'Extra impuls om mensen met een beperking aan werk te helpen'

De helft van de mensen met een beperking heeft werk. De andere helft niet. De meesten van hen willen wel graag werken. Logisch want werk is meer dan alleen geld verdienen. Het betekent ook vooral nieuwe dingen leren, mensen ontmoeten en met verhalen thuis komen. Staatssecretaris Van Ark van Werkgelegenheid wil mensen met een beperking met een reeks van nieuwe maatregelen verder helpen. Zij stuurde vorige week haar wetsvoorstel Breed Offensief aan de Tweede Kamer. Als het voorstel wordt aangenomen, zal deze per 1 januari 2021 in werking treden.