Participatiewet wijzigt – loonkostensubsidie, premiekorting, no-riskpolis

Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken stuurt de Tweede Kamer een Nota van wijziging inzake het wetsvoorstel tot wijziging van de Participatiewet in verband met het verplichten van beschut werk en het openstellen van een Praktijkroute.