Uitvoering Participatiewet soepeler door gewijzigde regels

De uitvoering van de Participatiewet wordt op onderdelen aangepast. Hierover heeft staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken overeenstemming bereikt met de VNG, sociale partners en UWV.