Wijzigingen loonkostensubsidie per 1 januari 2017

Het wetsvoorstel in verband met de stroomlijning van de loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet en enkele andere wijzigingen is als Kamerstuk gepubliceerd. De beoogde datum van invoering van het wetsvoorstel is 1 januari 2017.