Voortgang Breed Offensief: voorstellen om meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te krijgen

Het moet simpeler worden om mensen met een beperking in dienst te nemen voor werkgevers. Werk moet voor werknemers meer lonen. Werkgevers en werkzoekenden weten elkaar makkelijker te vinden. En mensen komen niet alleen aan het werk, maar blijven dat ook. Dit zijn de belangrijkste doelen uit de aanpak 'Het Breed Offensief' van staatssecretaris Van Ark (SZW). In de voortgangsbrief die ze naar de Eerste en Tweede Kamer heeft gestuurd staat hoe nog meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk kunnen komen en aan het werk kunnen blijven.