Laagste loonschalen in cao’s opnemen: stand van zaken

Tussen het kabinet en sociale partners is afgesproken om voor werknemers, die met loonkostensubsidie van de gemeenten aan het werk gaan, in alle reguliere cao’s laagste loonschalen op te nemen tussen 100 procent en 120 procent van het wettelijk minimumloon (WML), te beginnen op 100 procent WML. Hoe staat het met deze cao-afspraken?