Hybride werken staat steeds vaker in cao's

Hybride werken komt steeds vaker voor in cao's. Ongeveer een nieuwe cao op elke 5 heeft er afspraken over. Die gaan meestal over de vergoeding voor de werkplek en voor het werken thuis. Zo blijkt uit een inventarisatie van werkgeversvereniging AWVN.

Hybride werken staat steeds vaker in cao's

Ongeveer 20 procent van alle cao’s uit 2020 en 2021 bevatten afspraken over hybride werken: deels thuis, deels op de zaak. In de 155 cao’s met bepalingen over hybride werken gaat het meestal over de thuiswerkvergoeding en de thuiswerkplek. Zo bevatten 90 nieuwe cao’s afspraken over de vergoeding. Meestal is dat de fiscaal vrijgestelde 2 euro per thuiswerkdag, zoals ook aanbevolen door het Nibud. Dat staat in 61 cao’s; de overige 19 bieden een bedrag per maand. Meestal rond 35 euro, ook bedoeld als vergoeding voor de snelle internetverbinding.

Lees ook: Initiatiefwetsvoorstel Wet werken waar je wilt ingediend

Thuiswerkbudget

In 52 cao-akkoorden staan vergoedingen voor de werkplek thuis. Gemiddeld verstrekt een werkgever een (declarabel) budget van €500 per 5 jaar aan de thuiswerkende medewerker. Bedoeld om zelf ergonomisch thuiswerkmeubilair zoals een bureau, stoel of monitor aan te schaffen dat voldoet aan de arbo-richtlijnen. In 9 cao’s stelt de werkgever faciliteiten voor thuiswerken in bruikleen ter beschikking. De AWVN noemt dat een mooie, duurzame manier om de thuiswerkplek in te richten.

Lees ook: Hybride werken: dit zijn de verwachtingen voor 2022

Afspraken over bereikbaarheid

In 1 op elke 6 nieuwe cao’s staan ook afspraken over de manier van hybride werken. Het gaat dan vooral over hoe veel dagen per week, en de bereikbaarheid. Of juist onbereikbaarheid, zoals in de nieuwe cao van Achmea. Volgens de meeste cao’s met bepalingen voor hybride werken kunnen medewerker en leidinggevende hierover onderling afspraken maken. AWVN noemt die ruimte voor maatwerk cruciaal om hybride werken goed te regelen. De werkgeversvereniging moedigt zijn leden dan ook aan om vooral deze ‘kwalitatieve afspraken’ te maken over hybride werken.

Kaders nodig voor kwalitatieve afspraken

Dat de AWVN het nut van deze afspraken onderstreept, komt omdat ze volgens de werkgevers nog relatief weinig worden gemaakt. Kaders stellen die voldoende ruimte open laten voor maatwerk, in overleg met HR of de ondernemingsraad is de beste manier om hybride werken in bedrijven handen en voeten te geven, meent de AWVN.

Beide componenten (kaders met ruimte voor maatwerk) zijn nodig om het concept tot een succes te maken. Dat zeggen ook de meeste consultants over hybride werken. Waarom hybride werken en wat willen wij als bedrijfsorganisatie ermee bereiken? Zonder duidelijke antwoorden op deze strategische vragen steekt opportunisme en eigenbelang al snel de kop op.

Lees ook: Brand bij thuiswerken. Is de werkgever aansprakelijk?

Zonder concessies gaat het niet

Zijn de doelen gesteld, dan hebben medewerkers en managers een richtsnoer voor hun onderlinge afspraken. Maar het blijft lastig, want veel doelen zijn onderling tegenstrijdig, constateert de AWVN. Zo staan flexibele werktijden die individuele medewerkers het best bevallen vaak tegenover het teambelang om minstens enkele dagen per week samen op kantoor te zijn. De pijn zo eerlijk mogelijk verdelen is de grootste opgave waar managers zich voor gesteld zien bij hybride werken.

Bron: ORnet.nl