Retentierecht op bedrijfswagen. Onvoldoende verband tussen leaseauto en loonvordering

Zoals blijkt uit een recente uitspraak van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, zoeken werknemers naar mogelijkheden om hun loonvordering te proberen te innen die vergelijkbaar zijn met andere schuldeisers. Daaruit blijkt dat ook andere partijen dan de werkgever zelf met deze pogingen geconfronteerd kunnen worden.