De regels van het concurrentie- en relatiebeding

De krapte op de arbeidsmarkt neemt weer toe. Werknemers stappen hierdoor gemakkelijker over naar een andere werkgever. Conflicten over concurrentiebedingen komen hierdoor vaker voor. Ook zien we dat nieuwe werkgevers steeds vaker het concurrentiebeding als instrument proberen te gebruiken om werknemers aan zich te binden.