Ziektekosten bij grensoverschrijdend werken binnen de EU

Wanneer werknemers grensoverschrijdend werkzaam zijn, hebben werkgevers veelal wel aandacht voor de sociale-zekerheidspositie van de werknemer. Maar is er ook voldoende aandacht voor de ziektekosten? Wie krijgt de rekening als de werknemer in een buitenlands ziekenhuis wordt opgenomen? En geldt dat ook voor gezinsleden? Tien jaar geleden gaf de auteur in een artikel antwoord op zulke vragen: tijd voor een update.