Alles over sociale zekerheid

Wijzigingen in de sociale zekerheid voor 2023 op een rij

Wijzigingen in de sociale zekerheid voor 2023 op een rij

Er wijzigt nogal wat in de sociale zekerheid in 2023. Hoe ziet dat er allemaal uit volgend jaar? Socialezekerheidsdeskundige en spreker op het...

Een noodplan voor onze sociale zekerheid

Een noodplan voor onze sociale zekerheid

Nee, zegt adviseur sociale zekerheid Marjol Nikkels, we moeten niet te negatief zijn. In vergelijking met andere Europese landen beschikken wij nog...

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen zonder werkgever

Extra stijging aantal WIA-uitkeringen in 2021 vooral bij mensen...

In 2021 was de stijging van het aantal mensen dat een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA) kreeg toegekend hoger dan verwacht. UWV heeft onderzoek...

Internetconsultatie wijziging lagere regelgeving voor invoering minimumuurloon

Internetconsultatie wijziging lagere regelgeving voor invoering...

Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die...

Achterstand WIA-keuringen geeft problemen

Achterstand WIA-keuringen geeft problemen

In de afgelopen periode heeft het UWV een flinke achterstand opgelopen bij WIA-keuringen. Vorig jaar werd bekend dat het UWV voorschotten die...

Vrij verkeer van personen en sociale-zekerheidsrechten

Vrij verkeer van personen en sociale-zekerheidsrechten

Situaties van grensoverschrijdend werken blijven de rechtspraak bezighouden; zeker de Europese rechtspraak. Uiteindelijk komt het er dan op neer in...

Brexit: gevolgen voor sociale verzekeringen

Brexit: gevolgen voor sociale verzekeringen

Na een lange periode van onderhandelen, die meermalen muurvast leek te zitten, heeft de Europese Unie vlak voor de afgelopen feestdagen met het...

70% Nederlanders bezorgd over sociaal stelsel

70% Nederlanders bezorgd over sociaal stelsel

Bijna zeven op de tien Nederlanders (68%) vindt dat het sociale stelsel onhoudbaar wordt omdat er steeds minder mensen aan meebetalen. Dat blijkt uit...

Brexit en sociale verzekeringen: een update

Brexit en sociale verzekeringen: een update

Na de brexit van eind januari jl. kwamen zowel de Europese Unie als de Britten met voorstellen voor een toekomstige samenwerking. Wat zeggen deze...

Vooral jongeren komen sinds maart in WW

Vooral jongeren komen sinds maart in WW

De coronacrisis heeft zijn weerslag op de arbeidsmarkt. Het aantal WW-uitkeringen steeg de afgelopen drie maanden met bijna 61 duizend uitkeringen....