Voorstel herziening EU-wetgeving coördinatie sociale zekerheid

De Europese Commissie stelt een herziening voor van de EU-wetgeving voor de coördinatie van de sociale zekerheid.