Internetconsultatie wijziging lagere regelgeving voor invoering minimumuurloon

Het minimumloon wordt momenteel per maand vastgesteld. Daarom heeft een werknemer die 40 uur per week werkt een lager minimumuurloon dan iemand die 36 uur per week werkt. Met het invoeren van een minimumuurloon wordt het uurloon hetzelfde, ongeacht de lengte van de werkweek.