Gevolgen Wnra voor ambtenaren wonend in buitenland beter bekend

Met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zullen ambtenaren die voor Nederland werkzaam zijn maar wonen in het buitenland niet langer automatisch sociaal verzekerd zijn in Nederland. Deze wet raakt daarmee onder andere ambtenaren in het grensgebied en in het buitenland wonend personeel van universiteiten en universitair medisch centra (umc's). Zo blijkt uit de Kamerbrief die Minister Koolmees zendde aan de Tweede Kamer naar aanleiding van kamervragen over de grenseffecten van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). In de brief legt hij ook verder uit wat de gevolgen zullen zijn voor de sociale verzekeringen voor het personeel van openbare universiteiten en openbare universitair medische centra. Hun rechtspositie wordt gelijkgetrokken met het personeel van bijzondere universiteiten en bijzondere universitair medische centra.