Gevolgen Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra)

Sinds 1 januari 2020 is de Ambtenarenwet uit 1929 vervangen door de Ambtenarenwet 2017. De Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) regelt dat voor de meeste ambtenaren vanaf die datum het private arbeidsrecht gaat gelden. De eenzijdige aanstelling verdwijnt. Daar komt een arbeidsovereenkomst voor in de plaats, net als bij werknemers in het bedrijfsleven. Wat niet verandert is de ambtelijke status.