Onderhandelingen Europese coördinatie sociaal zekerheidsstelsel heropend

Het Europees parlement heeft besloten het ‘dossier’ over de coördinatie van de sociale zekerheid in Europa te heropenen. De eerste onderhandelingen zijn inmiddels van start gegaan.