Alles over snp

Normalisering rechtspositie ambtenaren

Voor ambtenaren die in het buitenland wonen en (deels) werken, is de sociale-zekerheidspositie sinds 1 januari 2020 mogelijk gewijzigd. Dit is het...

Nieuwe rechten voor werknemers

2021 loopt inmiddels op zijn eind. Het is weer een roerig coronajaar geweest. Bovendien was het een verkiezingsjaar en gedurende het grootste deel...

In deze serie leggen we de Werkhervattingskas uit en gaan we in op de verschillende mogelijkheden die een werkgever heeft. Dit deel gaat de basis van...

Ziek tijdens levensloopverlof

Ziekmeldingen leveren werkgevers geregeld hoofdbrekens op. Dan gaat het bijvoorbeeld om reguliere ziekmeldingen en de zorg of er nog voldoende...