Wie is inhoudingsplichtig?

Werkzaam op het gebied van loonheffing en sociale verzekeringen, houden wij ons vooral bezig met de verloning. Wat is belast loon, welke tabel is van toepassing en hoe controleren wij dat hetgeen gedaan is, ook volledig, tijdig en juist is? Dan is het goed om de vraag te stellen of dit allemaal wel moet. Met andere woorden: wie is inhoudingsplichtig? Onder andere recente uitspraken en de discussies rondom de zzp’er als werknemer zijn voor de auteur aanleiding om weer eens bij deze vraag stil te staan.