Ziek tijdens levensloopverlof

Ziekmeldingen leveren werkgevers geregeld hoofdbrekens op. Dan gaat het bijvoorbeeld om reguliere ziekmeldingen en de zorg of er nog voldoende arbeidscapaciteit is om de noodzakelijke werkzaamheden te verrichten. Maar het kan ook gaan om re-integratie en de nodige administratieve ballast die daarbij hoort.