Wil de echte vrijwilliger opstaan?

Werkgevers hebben een inhoudings-, afdracht- en premieplicht voor de loonheffingen ten aanzien van hun werknemers. Werknemers zijn degenen in ‘echte’ of fictieve dienstbetrekking tot hun werkgever. Of er sprake is van een werknemer, valt soms lastig te beoordelen. De werkgever kan deze beoordeling achterwege laten, als de vrijwilligersregeling van toepassing is. Deze regeling lijkt eenvoudiger, maar toch zijn er wel enkele haken en ogen om rekening mee te houden.