Het Pensioenakkoord en een optimaal arbeidsvoorwaardenpakket

Hoewel de pensioenregeling vaak als een vrij technisch element wordt gezien binnen de arbeidsvoorwaarden, drukken de pensioenkosten vaak flink op het arbeidsvoorwaardenbudget. Nu alle pensioenregelingen in Nederland moeten wijzigen vanwege het Pensioenakkoord, schudt dat de arbeidsvoorwaarden flink op.